6.1.2019

Vasa stads museum är alla normalt öppna trettondagen 6.1. välkomna!