Minikonstnärerna

Minikonstnärerna

Kuntsis Minikonstnärer är en konstklubb riktad till 4-6-åringar, där man under ledning av museipedagogen bekantar sig med utställningar och lär sig att skapa konst på ett sätt som är lätt att ta till sig. Minikonstnärerna möts i Studion, som erbjuder ostörda utrymmen att arbeta i under handledning i Kuntsis museum för modern konst.

Anmälningar för läsåret 2018-2019 har tagit slut, fråga om lediga platser jenni.niemi@vaasa.fi. 

PROGRAM 2018-2019

lö 1.9.                  Vi bekantar oss med utställningen Grey Area på Kuntsi och gör magneter.

lö 6.10.                Akvarellmålning

lö 10.11.             Vi bekantar oss med Glitch Art, den nya utställnignen på Kuntsi, och arbetar i Studion vidare på utställningens tema.

lö 1.12.               Besök på Tikanojs konsthem

lö 12.1.               Vintrig miljökonst

Vi arbetar på gården om vädret tillåter, annars gör vi verk för miljön inomhus.

lö 2.2.                  Vi bekantar oss med den nya utställningen och Lars Swanljungs samling med nutidskonst. Vi använder olika tekniker från nutidskonsten till egna konstverk.

lö 9.3.                   Tredimensionalitet och skulpturer

lö 6.4.                 Teckning med torrpastell

lö 4.5.                  Tygtryck på naturmaterial

Vem kan anmäla sig?

Till Minikonstnärerna kan 4-6-åriga barn som är intresserade av att skapa konst anmäla sig. Klubben har förhandsanmälning och i gruppen ryms 10 deltagare. Gruppen är tvåspråkig.

Vad kostar klubben?

Medlem i konstklubben blir man när man betalat läsårsavgiften på 60 € (höst/vår), som förutom handledning också inkluderar allt undervisningsmaterial.

Vad gör man i klubben?

I klubben har barnen en möjlighet att bekanta sig med museet, utställningarna och med sina egna konstnärliga färdigheter. I klubben ordnas workshopar och guidade rundturer och man bekantar sig på ett roligt sätt med olika tekniker och material.

Hur många gånger träffas minikonstnärerna?

Ett nytt läsår börjar i september och fortsätter ända till maj. Minikonstnärerna samlas en gång per månad under den första veckans lördag kl. 15-16. Under läsåret ordnas 9 träffar.

Vem leder klubben?

Konstklubben leds av museipedagogen Jenni Niemi. Fråga mera om programmet eller om klubbens verksamhet: jenni.niemi(a)vaasa.fi eller tfn 040 184 9250

Bekanta dig också med våra andra klubbar som riktar sig till barn:

Kuntsis Xs-konstnärer är en konstklubb som riktar sig till 7-12-åriga barn.