Utställningsförslag

Utställningsförslag

På Kuntsis museum för modern konst ordnas utställningar med modern konst och nutidskonst, medräknat bildkonstens nya former. På museet visas finländska konstnärers separat- och grupputställningar, nutidskonstsamlares konstsamlingar och utställningar som handlar om konstsamlandet som fenomen. En central position innehar utställningar som djupdyker i nutidskonstens fenomen och aktuella teman, och som erbjuder förståelse för vår tids fenomen och material att bygga upp identiteter med.

Utställningsutrymmets storlek är 1400 m² på två våningar.

Vi tar emot utställningsförslag som följer riktlinjerna för museets profil. Förslaget bör innehålla en skriftlig beskrivning av utställningsprojektet och av deltagarna samt högst 5 bilder av verk.

Förslaget kan skickas till adressen: elina.bonelius(a)vaasa.fi