Visas nu

Visas nu

 

Glitch Art

22.9.2018-13.1.2019

Glitch Art är en konstutställning som sätter fokus på tekniska fel, s.k. glitchar, som förekommer i teknik, datasystem och användargränssnitt. Även med nordiska mått är det en banbrytande utställningsupplevelse som förenar konst och vetenskap med olika infallsvinklar och ställer besökaren inför utmaningar.

Utställningen har producerats av Kuntsi museum för modern konst i samarbete med Vasa universitet. Kurator är Tanja Sihvonen som är spelforskare, expert på digitala medier och professor i kommunikationsvetenskaper vid Vasa universitet.

Nya perspektiv på teknik och verklighet

Utställningen Glitch Art studerar fel, deras uppkomst och konsekvenser ur såväl individens som samhällets perspektiv. Med hjälp av glitchar lyfter den även fram stora politiska frågor, som den tar upp både i enskilda verk och i dialogen mellan verken. Den berör aktuella teman i samhället, som datasäkerhet, användning och tolkning av statistik, cyberhot och informationspåverkan.

Verken på utställningen är installationer, videoverk, skulpturer, fotografier, textilverk och målningar som ger uttryck för glitchens idé på ett innovativt sätt. Fenomenet görs också åskådligt med gamla apparater, dataprogram och spel som man kan spela på utställningen. Till dem hör bland annat det spel som anses vara världens sämsta, E.T. the Extra-Terrestrial (Atari, 1982), känt för sina roliga buggar.

Fel och defekthet är på ett eller annat sätt tema för verken, som leder besökaren till ett retrofuturistiskt rum, där den upplevda verkligheten rubbas på olika sätt. De dystopiska framtidsperspektiven når sin kulmen i IC-98:s videoinstallation Abendland (II The Place that Was Promised, III The Edge That Was Set) (2013), som framställer en tid efter människan i en mytisk dimension. Ändå utmynnar utställningen i ett tröstens budskap: att acceptera defektheten och reparera sprickorna med hjälp av kintsugiteknik får bitarna att åter falla på plats.

Pixelskulpturer och spelbara spel

Glitch Art visar verk av finländska och utländska konstnärer samt verk ur samlingarna vid Vasa stads museer. En del av verken visas nu för första gången i Finland, exempelvis en installation av Rosa Menkman, holländsk pionjär inom glitchkonst, och pixelskulpturer av Shawn Smith, som rest från Beirut via Paris till vår utställning.

Verk av följande konstnärer ingår: Tomi Dufva (FI), Miklos Gaál (FI), Antonio Roberts (UK), IC-98 (FI), JODI (NL/BE), Nandita Kumar (IN), Jani Leinonen (FI), Sami Lukkarinen (FI), Rosa Menkman (NL), Peder Norrby (SE), Maija Närhinen (FI), Riiko Sakkinen (FI), Shawn Smith (USA), Anu Tuominen (FI), Bouke de Vries (NL).

Utöver konstverken kan besökarna också se de intressantaste misslyckade spelen från 1980- och 1990-talet, datavirus ur Mikko Hyppönens samling från 1990-talet och olika robotar, som inte längre eller ännu inte fungerar helt enligt planerna.

I samband med utställningen ordnar vi workshopar för grupper av elever och studerande, där besökarna får försöka göra egna glitchar under ledning av experter. På den nationella dagen för misslyckanden, den 13 oktober, ordnar vi rundturer med guide på museet och ett särskilt program för att sätta guldkant på felen. I november håller vi ett seminarium som är öppet för allmänheten och där forskare och experter behandlar temat ur olika synvinklar.