Visas nu

Visas nu 

Odyssé – en resa i konsten

2.2.2019–2.2.2020

Odyssé – en resa i konsten är en utställning med verk ur Lars Swanljungs konstsamling. I utställningens namn förenas Swanljungs intresse för Grekland och dess kultur och det eviga sökandet.

Konstsamlaren Lars Swanljungs (f. 1944) samling omfattar över 800 verk och har utökats i över 30 års tid ända från slutet av 1980-talet. Dessa årtionden har för samlaren betytt en resa i konsten – talrika möten med konstnärer, konst- och andra branschers utövare.

Amerikansk popkonst utgjorde gnistan till konstsamlandet och följdes därefter av nordisk och finsk konst. Samtliga tre perioder är representerade i utställningen. Det visas målningar, skulpturer och grafik av konstnärer som Roy Lichtenstein, Georg Gudni, Hulda Hàkon, Carolus Enckell, Silja Rantanen och Martti Aiha. Med finns också nyaste anskaffningen av Anssi Kasitonni.

Swanljungs ursprungliga tanke var att hålla sig till den egna generationens konstnärer, men samlandet utvidgades att beröra förutom den yngre generationen, även fördomsfritt olika tekniker, uttryckssätt och material inom konsten. Samlingen omfattar abstrakt, minimalistisk och konceptuell konst, men även verk med ställningstagande, lekfullhet och humor. Förutom målningar, teckningar, grafik och skulpturer har Swanljung samlat videokonst samt fotografier i stor omfattning. I utställningen finns ett litet utrymme, där verken byts ut med jämna mellanrum under utställningstiden.

I samband med utställningen utges en publikation med samma namn. I den förekommer en dialog i intervjuform mellan konsthögskolans dekan, konstnären Jan Kaila och Lars Swanljung. Dialogen öppnar upp Swanljungs resa i konsten.

Lars Swanljung donerade sin nutidssamling till Vasa stad på hösten 2018. Samlingen som tidigare varit deponerad får nu permanent hem på Kuntsi museum för modern konst.

Marita Liulia: Mysterium

19.10.2019–2.2.2020

Firecrackers I-II (2018)

Marita Liulias (f. 1957) utställning Mysterium presenterar den mångsidiga konstnärens senaste verk. Speciellt målningarna har fått mer utrymme än tidigare i konstnärens arbete, även om hon har blivit känd i synnerhet för sin tvärkonstnärliga och multiprofessionella produktion som kombinerar olika konstarter.

För första gången i Finland får vi se Tokyo-paviljongen i sin helhet. Den visades i januari 2019 i Spiral Wacoal Art Center i Japan. Konstnärens arbete är ett ständigt föränderligt mysterium; den substans som det består av är inte beståndsdelar som går att mäta; utan den formar sig alltid på ett unikt sätt. Speciellt för målarkonstens del kan mysteriet också vara en pågående process, vilket konkretiseras vid Tokyo-paviljongen: I Japan bearbetade konstnären konstverket när publiken var närvarande och delvis tillsammans med publiken när processen fick en fortsättning också i Vasa. Verket, som är en rumslig målningsinstallation, formas på så sätt fortfarande under utställningen.

Tokyo-paviljongen (2019), Spiral Wacoal Art Center

Även Sailing Through Fireworks (2019) och First Snow (2017) representerar den senaste målningsproduktionen. Båda för en dialog mellan både målningskonsten och naturfenomenen. Liulia tar förutom jord, vatten, eld och luft dessutom med element av metall och trä i sitt mysterium. Centralt är också att det österländska och det västerländska i fråga om tänkande och substans smälter samman i konstnärens produktion. Det stora verket Garden (2018) representerar konstnärens experimentella sätt att arbeta med material. Sättet följer inte alla målerikonstens regler, utan söker sig mot det okända.

Sailing Through Fireworks (2019)

Utställningen presenterar Liulia förutom som målare även som den rörliga bildens mästare med hennes verk Swan Song (2017) och Return of Goddess (2016), där samarbetet mellan danskonstnärer, musiker och artister lyfter fram konstnärens multiprofessionalism. Teea (2016) fungerar å sin sida som den rörliga bildens intima förlängning till fotografiserien Coral Self-Portrait (2015), där konstnären å ena sidan gömmer sig för blickar och å andra sidan ställer ut sig för att ses på ett dubbeltydigt sätt som konstnär och objekt.

Utställningen kompletteras av en ny dokumentarisk film, Mysterium, som har blivit klar det här året och beskriver Marita Liulians konstnärliga arbete och fungerar som ett mysterielösande personporträtt av konstnären. Med konstnärens ord:

Mysterium betyder för mig gåtfullhet, hemlighet, ett förvillande samband med en okänd, främmande och i förväg oförutsägbar värld.

Det här öppnar för sin del upp de attityder och lås som är problemet vid mötet med det okända. Konstnärens arbete kan bidra till att lösa upp fördomar och främlingsfientlighet – teman som är högaktuella i det nutida samhället.

Marita Liulia hör till Finlands mest kända konstnärer internationellt sett. Hon har fått flera finländska och utländska priser och år 2018 beviljades hon Pro Finlandia-medaljen. Liulias genombrott skedde som multimediakonstnär på 1990-talet, då t.ex. verken Ambitious Bitch (1996) och Son of a Bitch (1999) skapades.

Marita Liulias Mysterium på Kuntsi museum för modern konst hör till en helhet med tre utställningar, vars övriga delar har visats på Didrichsens konstmuseum i Helsingfors och Laukko gård i Vesilax i somras. I samband med utställningen har boken Mysterium (2019) utgivits.