Visas nu

Visas nu 

Odyssé – en resa i konsten

2.2.2019–2.2.2020

Odyssé – en resa i konsten är en utställning med verk ur Lars Swanljungs konstsamling. I utställningens namn förenas Swanljungs intresse för Grekland och dess kultur och det eviga sökandet.

Konstsamlaren Lars Swanljungs (f. 1944) samling omfattar över 800 verk och har utökats i över 30 års tid ända från slutet av 1980-talet. Dessa årtionden har för samlaren betytt en resa i konsten – talrika möten med konstnärer, konst- och andra branschers utövare.

Amerikansk popkonst utgjorde gnistan till konstsamlandet och följdes därefter av nordisk och finsk konst. Samtliga tre perioder är representerade i utställningen. Det visas målningar, skulpturer och grafik av konstnärer som Roy Lichtenstein, Georg Gudni, Hulda Hàkon, Carolus Enckell, Silja Rantanen och Martti Aiha. Med finns också nyaste anskaffningen av Anssi Kasitonni.

Swanljungs ursprungliga tanke var att hålla sig till den egna generationens konstnärer, men samlandet utvidgades att beröra förutom den yngre generationen, även fördomsfritt olika tekniker, uttryckssätt och material inom konsten. Samlingen omfattar abstrakt, minimalistisk och konceptuell konst, men även verk med ställningstagande, lekfullhet och humor. Förutom målningar, teckningar, grafik och skulpturer har Swanljung samlat videokonst samt fotografier i stor omfattning. I utställningen finns ett litet utrymme, där verken byts ut med jämna mellanrum under utställningstiden.

I samband med utställningen utges en publikation med samma namn. I den förekommer en dialog i intervjuform mellan konsthögskolans dekan, konstnären Jan Kaila och Lars Swanljung. Dialogen öppnar upp Swanljungs resa i konsten.

Lars Swanljung donerade sin nutidssamling till Vasa stad på hösten 2018. Samlingen som tidigare varit deponerad får nu permanent hem på Kuntsi museum för modern konst.

Cavén, Jylhä, Karjula, Retulainen

2.2.–2.6.2019

I Kuntsis första våning hålls en utställning, där fyra finländska konstnärer lyfts fram: Kari Cavén, Pekka Jylhä, Pasi Karjula och Anna Retulainen. De här konstnärerna är väl representerade i Lars Swanljungs samling, och den här utställningen är på sätt och vis en översikt över de här samlingskonstnärernas nutidsproduktion. På utställningen visas Cavéns, Jylhäs, Karjulas och Retulainens nyaste verk – av vilka en del är offentligt utställda för första gången – för att belysa styrkan, karaktären och aktualiteten i Swanljungs samling.