Visas nu

Visas nu

Solvarv – Skulptör Tiina Laasonen

1.3.–19.5.2019

Tiina Laasonens utställning Solvarv presenterar ett urval av konstnärens äldre och sällan utställda installationer som förbinds med dagens frågeställningar genom de nya arbetena. Utställningen består av konceptuella installationer vars tematik återspeglar en emotionell livscykel genom små ting ur vardagslivet. Laasonens arbeten behandlar såväl kvinnans ”toppår”, kvinnlighetens utmaningar som åldrandet. Utställningen Solvarv är en fortsättning till utställningen Muistijälki i Nelimarkkamuseet sommaren 2018.

Verk som ställs ut i Österbottens museum presenterar Tiina Laasonens hela materialspektrum. Hon har använt keramik, tyg, återvunnet material och trä. Det tidigaste arbetet är Kvinnans status – Plats! från 2003. Verket handlar om utmaningarna med att vara en kvinna. Det består av 128 keramiska klackskor som är avgjutningar av ett italienskt skopar från 1950-talet. Skorna har ställts i strikt ordning på plattor. Konstverkets dimensioner är 992 ´ 224 cm. Tematiken i Vaggvisa 2 (2011) bottnar i sjukdom och åldrande. Det vackra sängöverkastet döljer en järnsäng. Tiina Laasonen har sytt 3510 piller av gips in i täcket, och hon har återanvänt bl.a. Jyväskylä-farmors hemgiftslakan. Verket har tidigare ställts ut i Österbottniska konstnärsförbundets utställning i Kuntsi museum för modern konst i Vasa.

Tiina Laasonen: Vaggvisa 2 (2011)

De färskaste konstverken ingår i konstnärens serie Minnets nyanser. Dessa arbeten tar upp frågorna kring minnets betydelse för att bevara ens egen identitet. Vardagspärlor (2019) är en installation i collageform. Den består av hushållsföremål i trä. Konstnären har fått tag på det här materialet på loppisar och som donationer. Föremålsbeståndet berättar om sina användare och deras liv. Toppåret (2019) är en hustavla om ett år i livet.

Det finns ett arbete som är klassiskt utfört i trä, Goda och dåliga dagar (2018). Verket består av pärlor som är svarvade ur trädstammar och utgör ett pärlband i stort format. Liksom en söm försvinner bandet in i väggen och dyker sedan upp igen. Verket är baserat på ett utdrag ur visan ’Muista joka päivä’ (”Minns varje dag”, ord av Oke Peltonen)

”Som ett vackert band blev årets dagar

kvar som pärlor var och en av dem.”

 (övers. Jaakko Linkamo)

Tiina Laasonen: Vardagspärlor (2019)

Tiina Laasonen (f. 1968 i Kauhava) är skulptör, miljökonstnär och konstpedagog. Vid sidan av sin konstnärliga karriär har hon medverkat aktivt i förtroendeuppdrag inom olika konstnärsorganisationer. Laasonen är bosatt och verksam i Seinäjoki.

För Tiina Laasonen är det konstnärliga arbetet ett språk med vilket hon reflekterar tillvaron som människa. Med konsten bearbetar hon sitt eget förhållande till sin omgivning. Materialets närvaro och respekt för materialets väsen är centrala i Laasonens arbete. Förnimmelse och visuell synvinkel fungerar som hennes redskap. De material som Laasonen använder väljs ut enligt idén och platsen för varje enskild installation. Arbetsprocessen är långsam, lågmäld och upprepande. Då Laasonen arbetar med tredimensionella former för hon motivet, materialet och utrymmet i samtal sinsemellan. Att skulptera innebär för henne självrannsakning och grubbel.

Tiina Laasonen har ställt ut i flera museer och gallerier såväl i Finland som utomlands. Hennes verk finns både i offentliga och privata samlingar. Laasonen har förverkligat offentlig skulptur både i urban och i rural miljö. Vid sidan av allt det här är hon ansvarig för flera miljö- och community arts -projekt förutom workshops inom miljökonst.

Österbottens konstkommission har beviljat Laasonen Österbottens konstpris 2017 för mångsidigt arbete som konstnär. Hennes utställning i Österbottens museum har understötts av Centrets för konstfrämjande Österbottens byrå.

Utställningskatalog:Solvarv – Skulptör Tiina Laasonen

Permanent utställning

Naturvetenskapliga basutställning – Terranova

Hedmanska våningen

Vasa 400

Silverrummet

100 ÅR 100 BILDER (webbutställning )

26.08.2017 – 26.08.2019

Bilder och stämningar i Vasa 1917-2017

Utställningens fotografier hör till Österbottens museums arkiv.

100 ÅR 100 BILDER