Visas nu

Visas nu

Varierande utställning:

Vasa 400 år

Hedmans samlingar

 

Utrymmet för tillfälliga utställningar och Terranova är stängda över sommaren på grund av renovering.
Inträde till halva priset!

På grund av den rådande situationen kommer utställningen Villalivet att skjutas upp till sommaren 2021.

 

Följande utställning:

Petri Ala-Maunus: [Landskap]måleriets historia och utopi

30.9.2020-31.1.2021

Konstnär Petri Ala-Maunus (f. 1970) har blivit känd genom sina romantiska landskapsmålningar i stort format.  Konstnärens produktion uppvisar hur mycket han lyckas hitta ur ett redan skenbart uppnött tema: landskapet. I sin första privata utställning i museum för Ala-Maunus fram sin nyaste produktion och skapar en dialog med en klassisk samling i Vasa.

 

Utställningen består av  växelverkan med konsthistoriskt landskapsmåleri, men baserar sig även på en växelverkan med Hedmans samling. Utgångspunkten är verket Landskapsmåleriets historia och utopi som konstnären presenterade i Finlands största konsttävling Ars Fennica. Verket är en syntes som en monumental 14 meter stor målning, där konstnären förverkligar landskapets ideal. Interventionen i samlingen baserar sig på hans målning Fjäll och fördärv, som i Ateneum temporärt ersatte Eero Järnefelts målning Sved/Trälar under penningen (1893). Samma intervention i samlingsutställningen är en ny utgångspunkt för samtidskonstnärens privatutställning även i Vasa.

 

Konstnären, som likvärdigt inspirerats av hötorgskonst, tidningen Vakttornet, Düsseldorfskolan och Hudsonflodens skola, behandlar klassisk målarkonst som kollage – genom sammanfogade element. Petri Ala-Maunus fördjupar sig genom sina landskapsmålningar i Hedmans samling i Österbottens museum. Å ena sidan för en del av verken en dialog med det gigantiska verket i lokalen för varierande utställningen och å andra sidan smälter den samtida konsten in som en del av den historiska Hedmanska våningen. Timligheten för utställningen bygger på åldrandet av verken, som ofta står som bekymmer för konservatorerna – vilket igen Ala-Maunus å sin sida försöker uppnå.

 

Ala-Maunus som arbetar i Helsingfors är född i Österbotten med härkomst i Kuortane. Konstnärens säregna sätt att måla är en kombination av en banal solnedgång genom abstrakta metoder, hans undersökningar om målerikonst och i synnerhet landskapskonceptet har sökt icke-konventionella lösningar såsom flamformade landskap eller det österbottniska salmiakformade bältesbeslaget. Ala-Maunus är kompromisslös i sin konst, och samtidigt en storfavorit bland publiken. Publiken på Ars Fennica 2019 röstade honom till bästa konstnär i utställningen.

 

 

Permanent utställning

Naturvetenskapliga basutställning – Terranova

Hedmanska våningen

Vasa 400

Silverrummet