Visas nu

Visas nu

Varierande utställning

 

Vasa stads museer är stängda åtminstone till den 13.4 2020 för att bromsa spridningen av coronaviruset.

Guidningar, samt olika evenemang,  avbokas för att förhindra spridningen av coronaviruset.

 

De vackraste skolplanscherna

15.11.2019–29.3.2020

Vinterutställningen i Österbottens museum presenterar närmare hundra gamla skolplanscher. Planscherna har använts som hjälpmedel i undervisningen vid Dövskolan i Borgå, och de hör till Dövas museums samling, som förvaras vid Arbetarmuseet Werstas i Tammerfors som också har producerat utställningen.

Skolplanscherna utgjorde i början av 1900-talet en stor del av folkskolornas undervisningsmaterial. En stor färggrann plansch var ett effektivt verktyg, eftersom det bara fanns få bilder i den tidens läroböcker. Större effekt fick man genom att man gjorde avtäckandet av planschen till ett spännande ögonblick på lektionen och att man upprepade saker vid samma plansch i flera omgångar.

Tillverkningen av planscher inleddes på 1800-talet i Tyskland och Frankrike. Man började trycka skolplanscher I Finland i början av 1900-talet. Motiven på planscherna täckte folkskolans undervisningsbehov från religion till idrott. Innehållet planerades av respekterade samtida forskare och undervisningssakkunniga tillsammans med konstnärer. Bara en del av konstnärerna signerade dock sitt arbete, och därför känner man inte till vem som var illustratör då det gäller största delen av planscherna.

Skolplanscherna var dyra och användes därför under flera årtionden. Även nya upplagor trycktes av planscherna. När man övergick till en gemensam grundskola för alla i Finland på 1970-talet, togs skolplanscherna ner från klassernas väggar och lades undan i lagren. Många av planscherna hamnade på auktion, och därifrån även upp på väggarna i hemmen som populära inredningsföremål.

Permanent utställning

Naturvetenskapliga basutställning – Terranova

Hedmanska våningen

Vasa 400

Silverrummet