Visas nu

Visas nu

Varierande utställning

Havet tar, havet ger

6.6–20.10.2019

Sommarutställningen i Österbottens museum berättar om havets roll i konstens och kulturens historia.

På Finlands kust och i skärgården är havet hela tiden närvarande. I sekelskiftet mellan 1800 och 1900-talen erbjöd havet människan ett uppehälle, yrke samt en färdled. Samtidigt var havet oberäkneligt och det kunde lika snabbt ta som det gav.

Havslandskap symboliserar också rörelse och förändring. Över havet rörde sig gods och människor men även nya idéer, tankar och intryck. Tack vare vattenrutterna har Finland i flera sekler kommit i kontakt med Östersjöområdet, europeiska kontinenten och även områden längre bort.

Finland har lätt betraktats som ett avsides land, avlägset bortom Östersjön, Finska viken och Bottniska viken, men framför allt vid kusten har havet format och berört människors liv genom historien, konstaterar konsthistoriker Tuija Peltomaa, kurator för utställningen.

Flera verk har valts ut till utställningen av bland andra Oscar Kleineh, Berndt Lindholm och Victor Westerholm som är kända för sina verk med havsmotiv. Man också velat presentera verk från konstnärer som sällan förknippas med havsmålning. Utöver fartyg och öppet hav utforskas temat genom skärgårds- och kustlandskap, beskrivningar av hamnar samt genom personskildringar. Havet finns närvarande i utställningen som såväl en naturmiljö som ger arbete och uppehälle som en fritidsmiljö.

Österbottens museum visar över 70 konstverk från mitten av 1800-talet till 1950-talet. Under denna tid förändrades Finland långsamt från ett landsbygdssamhälle till ett samhälle som urbaniserades. Vid kusterna uppstod städer intill de små fiskesamhällena, vars hamnar präglades av aktivitet och möten mellan många språk och kulturer. Både traditioner och moderna tidsfenomen syns både i utställningens verk och i de ämnen de beskriver.

Sjöfartens inverkan på livet för dem som blir kvar vid kusten lyfts också fram. I utställningen diskuteras arbetsfördelning mellan könen, försörjnings möjligheter som skapas av hamnstädernas tillväxt och konsekvenserna av skeppsbrott eller andra olyckor på familjelivet och livet i samhället. Det finns också utvalda artefakter från den kulturhistoriska samlingen i Vasa stads museer som konkretiserar effekterna av sjöfarten i Vasatrakten.

Utställningen har sammanställts i samarbete med Finlands konststiftelsers förening (STSY ry). Föreningen har bildats år 2006. Medlemmar i föreningen är: Alfred Kordelins stiftelse, Fortums Konststiftelse, Gösta Serlachius konststiftelse, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Konststiftelsen Merita, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse och Stiftelsen för Åbo Akademin. Den nyaste medlemmen, OP Gruppens konststiftelse, anslöt sig år 2018.

Föreningen ordnar årligen konstutställningar i museer på olika håll i Finland. Medlemmars konstsamlingar omfattar tusentals verk. Deras tidsspann sträcker sig från 1400-talet ända till våra dagar. Många nationellt och internationellt betydande verk ingår.

Läs mer här om Tuija Peltomaas tankar om utställningens tema och verk.

Gratis inträde till utställningen är det på Världshavsdagen lördagen den 8 juni.

Utställningens kurator Tuija Peltomaa presenterar utställningens verk och tema på två specialguidningar, som hålls lördagen den 24 augusti och den 19 oktober (på finska).

Bild: Berndt Lindholm: Marinlandskap. Fortum Konststiftelse. Foto: Rauno Träskelin.

Permanent utställning

Naturvetenskapliga basutställning – Terranova

Hedmanska våningen

Vasa 400

Silverrummet

100 ÅR 100 BILDER (webbutställning )

26.08.2017 – 26.08.2019

Bilder och stämningar i Vasa 1917-2017

Utställningens fotografier hör till Österbottens museums arkiv.

100 ÅR 100 BILDER