Visas nu

Visas nu

 

Heikki Willamo: En mytisk resa

16.11.201817.2.2019

Den kända finska fotokonstnären Heikki Willamo (f. 1952) har arbetat som naturfotograf sedan år 1982. Han är i vida kretsar känd också som författare och redaktör, och hans filosofiska tankar har redan under en lång tid fört stadsfinländare till naturen i norr för att begrunda dess särart och även sårbarhet.

Utställningen har producerats av Salo konstmuseum och Finlands fotografiska museum, och för Österbottens museum har man skräddarsytt en helhet som förutom Heikki Willamos 64 fotografier även innehåller musiker Kie von Hertzens ljudlandskap och fotokonstnär Perttu Saksas kortfilm Bilden av ett djur. I samband med Salo konstmuseums utställning En mytisk resa publicerades Willamos bok med samma namn, den har getts ut av Maahenki.

Fotokonstnär Heikki Willamo

Livet och stämningen i gammal skog och myterna bakom forntida bilder har fascinerat Heikki Willamo i flera decennier redan.

Genom sina bilder förflyttar sig Heikki Willamo symboliskt till förhistoriens oskrivna förflutna, till en tid från vilken det även i norr finns bevarad tidig klippkonst som berättar om en forntida jaktkultur och människans förhållande till naturen, djuren och världsalltet. Hur bemötte människan den vilda naturen? Har människans fundamentala, upplevelsemässiga förhållande till naturen bevarats i ursprunglig  form eller har den förändrats?

Willamos förmåga att föra fram skönhet i förenklad form lyfter hans naturfotografering till konst och fäster honom vid tolkningar av konstens historia, från förhistorisk tid till nutid.  Willamo fogar också sig själv till den årtusenden långa kedjan av djurbildsskapare genom att söka sig till ursprungskällan för bildskapande, till de inre visioner som väller fram ur myter och berättelser, uppenbarelser, drömbilder och föreställningar där djuren har en annorlunda innebörd. Inspirationskällor har varit grottkonst i sydvästra Europa samt Nordnorges och Finlands förhistoriska klippkonst med mytiska djur såsom vildren, älg och björn. De konkreta fotoresorna har sträckt sig från Karislojo via Varanger i Norge och till Island.

Heikki Willamo i kedjan av naturfotografer

Finländsk naturfotografering började bli populär på 1980-talet i och med att färgfotograferingen och apparaterna utvecklades. Heikki Willamo som bodde i Karislojo inledde då sin karriär som naturfotograf, och i den vevan utvecklades han även till naturförfattare. Från färgfotografering i slutet av 1900-talet gick Willamo i och med digitaliseringen över till en svartvit uttrycksform och återvände därmed såväl till sina egna rötter som till en klassisk fotograferingsstil, som i dagens Finland representeras främst av Antero Takala och Pentti Sammallahti. I naturen fotograferar Willamo det dunkla ljuset och de bistra årstiderna i norr. Hans bilder ger uttryck för djupa personliga upplevelser av naturens tidlöshet, helighet rentav.

Kortfilm om Heikki Willamos förhållande till naturen

På utställningen kan man bekanta sig med Perttu Saksas kortfilm Bilden av ett djur (2017, 26 min., 16:9, HD), som är upphovsmannens kärleksbetygelse till förhållandet till naturen i norr och som belyser Heikki Willamos betydelse som formare av finländarnas förhållande till naturen. Den poetiska dokumentären är uppbyggd kring Verneri Pohjolas och Mika Kallios improvisationsmusik. Parallellt med musiken får man höra tankar om förhållandet till djuren och bilderna, dramatiserade utifrån författare Willamos texter.

Produktion

Salo Konstmuseum har varit huvudproducent för utställningen. Produktionsstöd till den helhet som ställs ut på Österbottens museum har beviljats av Finlands fotografiska museum och även av Amphion, Next Level Audio och Rajala Pro Shop.

Evenemang

Guidningar för allmänheten hålls söndagarna 9.12.2018, 13.1 och 10.2.2019 kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.

Det är gratis inträde till utställningen fredagen 4.1.2019.

Heikki Willamo berättar om sitt arbete och sina verk på konstnärsträffen lördagen 19.1.2019 kl. 14 på Österbottens museum.

Mer information om Heikki Willamos arbete finns på konstnärens webbplats www.heikkiwillamo.com.

Permanent utställning

Naturvetenskapliga basutställning – Terranova

Hedmanska våningen

Vasa 400

Silverrummet

 

100 ÅR 100 BILDER (webbutställning )

26.08.2017 – 26.08.2019

Bilder och stämningar i Vasa 1917-2017

Utställningens fotografier hör till Österbottens museums arkiv.

100 ÅR 100 BILDER