Tikanojas konsthems vänner

Tikanojas konsthems vänner

Tikanojas konsthems Vänner rf grundades i slutet av år 2001 för att stöda konsthemmets verksamhet och för att tjäna dess vänner i form av en samarbetskanal och informationskälla. På vänkvällarna möts släktsjälar.

Till vännernas medlemsförmåner hör fritt inträde till konsthemmets utställningar, inbjudan att bekanta sig med nya utställningar, vännernas medlemsbrev samt inbjudan till vänkvällarna. Dessutom får föreningens medlemmar rabatt på konsthemmets egna tryckprodukter (10 %).

Gå med i Tikanojas vänner!

Som juniormedlen 10 € / år (under 25 år eller studerande)

Som individuell medlem 22 € / år

Som individuell medlem tillsammans med make / maka 35 € / år

Som ständig medlem 250 €

Som stödmedlem 835 € / år

Ladda ner en utskrivbar anmälningsblankett (PDF)

Du kan bli medlem genom att betala medlemsavgiften och meddela dina kontaktuppgifter till medlemssekreteraren Tuulikki Kouhi, tuulikki(a)kouhi.net. Medlemskortet får du från Tikanojas konsthem.

Medlemsavgift: Tikanojas konsthems Vänner: Nordea

FI07 1528 3000 1135 76

Ref.nr 5733

Adressförändringar:

Adressförändringar meddelas till medlemssekreteraren Tuulikki Kouhi, tel. 040 740 4070, tuulikki(a)kouhi.net. Vi hoppas att alla föreningsmedlemmar som använder e-post skickar sin e-postadress till medlemssekreteraren Tuulikki Kouhi.

Styrelse:

Marion Lepistö, ordförande

Tuulikki Kouhi

Helinä Lehtinen

Tytti Wessman

Manu Korkman

Aimo Nyberg

Vicemedlem och representant för vänkonstnärerna: Paula Blåfield

Om evenemang meddelar vi per medlemsbrev, e-post, i de lokala tidningarnas evenemangsspalter och här på vänföreningens sida.

Tillställningarna är avgiftsfria för medlemmarna i Tikanojas konsthems Vänner rf. Välkommen!

Evenemang

Årsmötet hålls på konsthemmet lördagen den 10.3.2019 kl. 15.00.

På mötet behandlas de stadgeenliga ärenden. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften förvaras samma.

Efter mötet finns det en möjlighet att bekanta sig med den nya utställningen Konstens ABC- verk ur Frithjof Tikanojas samlingar samt Eemu Myntti. Utställningen har ingen traditionell vernissage med inbjudna gäster utan en för alla öppen vernissage  fre den 8.3 kl. 10-17.

Välkommen!