Visas nu

Visas nu

Själens öga

20.9.2019–19.1.2020

 Ockultism och esoteriska rörelser var populära i slutet av 1800-talet och synskhet eller klärvoajans (av franskans clairvoyance) blev ett av tidens mest fascinerande samtalsämnen. Många trodde att det var möjligt att med ett sjätte sinne, det inre ögat, varsebli andra mer subtila dimensioner av verkligheten som var osynliga för det konventionella seendet. Flera konstnärer blev också intresserade av spiritualism, teosofi och forskning i psykiska fenomen, något som senare började kallas parapsykologi.

Utställningen belyser kända finska konstnärers och deras verks kontakter med klärvoajans. Hur påverkades konsten vid sekelskiftet av spiritualistiska fotografier av andar och forskningen i psyket? Hur avbildade konstnärerna de energier och eteriska kroppar som rörde sig i osynliga dimensioner av verkligheten?

Utställningen fokuserar särskilt på sekelskiftets konst, men omfattar också verk gjorda senare på 1900-talet. Konstnärerna är bland annat Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Hugo Simberg, Beda Stjernschantz, Ellen Thesleff, Ester Helenius och Eemu Myntti. Utställningen öppnar ett nytt perspektiv även på bekanta verk av konstnärerna.

Utställningens kurator är konst- och religionsforskare Nina Kokkinen och det har sammanställts i samarbete med Gallen-Kallela museet i Esbo. Utställningen grundar sig huvudsakligen på Kokkinens doktorandforskning, som har väckt mycket intresse. Den reder ut hurdan roll den andlighet som hade en fallenhet för esoteriskhet fick i Akseli Gallen-Kallelas, Pekka Halonens och Hugo Simbergs konst.

Forskningen visar att konstnärerna har hämtat idéer till sin konst, sitt arbetande och sin konstuppfattning bl.a. från  teosofin, spiritualismen, forskningen i psyket, swedenborgianismen och frimureriet.

Under sommaren har utställningen visats i Gallen-Kallela museet och i något större omfattning kan den nu ses på Tikanojas konsthem.

Konstsamlaren Frithjof Tikanoja: Från ett hem till museum

fr.o.m 8.3.2019

Kommerserådet Frithjof Tikanoja ville skapa ett gemensamt konsthem  för alla stadsbo, där ”alla personer kan finna åtminstone en början till kännedom om den internationella konstkulturen.” Utställningen på tredje våningen består av fotografier från hans liv.

Bild: Hugo Simberg: Vallmo, 1896. Österbottens museum /  Karl Hedmans samling. Foto: Erkki Salminen.