Visas nu

Visas nu

Gammalt silver förtäljer

10.5.-8.9.2019

På utställningen Gammalt silver förtäljer presenteras inhemska och utländska silversmeders produktion från 1600-talet ända fram till 1900-talet. Utställningen presenterar silverföremål från samlingar som Vasa stads museer och Hiekan taidemuseo har. Det visas även konst och andra föremål. Utställningen berättar även om några silversmeder från Vasa som tillverkat föremål.

Föremål från samlarnas samling

Från Vasa stads museers samlingar har de flesta föremål till utställningen kommit ur Vasabon läkare Karl Hedmans (1864-1931) samling, som har silverföremål från Vasa, Finland och Europa.

– Hedman köpte silverföremål direkt av silversmeder, föremålens ägare eller via lokala förmedlare. Många europeiska föremål kom till hans samling via en antikhandlare i Helsingfors under åren efter första världskriget, berättar Vasa stads museers tf amanuens Nina Takala.

Några föremål är även från Österbottens museums och vasafödda ingenjör Ingvald Souranders (1874-1961) samlingar. Till Souranders samling hör silver från Finland från 1700- och 1800-talen samt föremål av finländska mästare som arbetade i Sankt Petersburg.

Ur tammerforsbon guldsmed Kustaa Hiekkas (1855-1937) silversamling visas på utställningen silver från Ryssland, Tyskland och Finland från 1600-1900-talen.

Silversmeder från Vasa

På utställningen visas silversmedskråets verksamhet och exempelvis silversmeders gamla lärlingssystem. Ett exempel är släkten Bäckström från Vasa, som hade guldsmeder i tre generationer.

– Utställningen visar mera omfattande silversmedernas yrkeskår, till exempel vad hörde till deras lära och silversmedsarbete, tillägger Takala.

Utställningen har sammanställts tillsammans med Hiekan taidemuseo från Tammerfors. Från Vasa fortsätter utställningen till Hiekan taidemuseo i Tammerfors.

Konstens ABC – Verk ur Frithjof Tikanojas samling

15.3.-8.9.2019

Tikanojas konsthem fick sin början i Vasahandelsmannen, kommerserådet Frithjof Tikanojas (1877-1964) kärlek till konsten. Tikanoja donerade den ansenliga konstsamlingen, som han hade samlat, till Vasa stad år 1951 då man i hans före detta hem inrättade konstmuseet Tikanojas konsthem.

Utställningens producent, publikarbetschef Jenni Niemi berättar att Tikanoja hade själv upplevt konstens inspirerande inverkan och ville erbjuda alla samma möjlighet. I konsthemmets stadgar har också antecknats att ”Speciellt för elever i lärdoms- eller konstskola samt annan ungdom bör man reservera tillfälle att under ledning av en guide bekanta sig med konstsamlingen”.

Tikanoja önskade att konsthemmet skulle bli stadsbornas gemensamma konsthem, ”där även personer som inte är så väl insatta i målarkonsten kan finna åtminstone en början till kännedom om den internationella konstkulturen”. Den här Frithjof Tikanojas tanke har man velat framhålla i utställningens namn.

Samlingens pärlor presenteras

På utställningen visas utöver verk som sällan har ställts ut, även centrala och mera kända verk i samlingen t.ex. Henri Mattisses stilleben och Pablo PicassosManshuvud. Finländsk målarkonst representerar bl.a. Maria Wiik och VictorWesterholm.

– Även Arvi Mäenpääs miniatyrer är utställda och enligt berättelsen skulle Sockerråttan vara en av Tikanojas favoritarbeten, berättar Niemi.

På utställningen finns följande teman representerade: landskap, stilleben och människan. Verken har hängts enligt tema och litet avvikande från det traditionella sättet på konstutställningar. Dessa teman kan utnyttjas i bildkonstundervisningen.

Enligt Niemi är utställningen särskilt riktad till barn, men passar till innehållet alla oavsett ålder.

– Utställningen innehåller olika, aktiva element. Till exempel i konsthemmets tredje våning har man byggt en gammaldags butik, där barnen kan leka.

Om Frithjof Tikanojas intresse för litteratur påminner konsthemmets biblioteksrum och i utställningsrummet bredvid kan man i samband med museibesöket fördjupa sig i sagoböcker.

I Tikanojas konsthem uppskattar man Frithjof Tikanojas arv och därför har där alltid funnits mycket program för besökarna, bl.a. musik- och teaterföreställningar. Den här tvärkonstnärligheten syns även i utställningens program och evenemang.

Konstsamlaren Frithjof Tikanoja: Från ett hem till museum

fr.o.m 8.3.2019

Kommerserådet Frithjof Tikanoja ville skapa ett gemensamt konsthem  för alla stadsbo, där ”alla personer kan finna åtminstone en början till kännedom om den internationella konstkulturen.” Utställningen på tredje våningen består av fotografier från hans liv.