Visas nu

Visas nu

Eemu Myntti

8.3.-28.4.2019

På utställningen visas porträtt av konstnär Eemu Myntti (1830-1943) som ingår Tikanoja konsthems samlingar. Eemu Myntti var en nära vän till Frithjof Tikanoja, som var gift med Mynttis syster Ruusa och Tikanoja fungerade också som sin svågers mecenat. Med Tikanojas ekonomiska stöd kunde Myntti länge ägna sig helt och hållet åt måleriet.

Enligt samlingschef Auli Jämsänen fick Mynttis porträtt under dennes livstid ofta ett avvisande mottagande. Utmärkande för Myntti var hans sätt att överdriva den avbildades ansiktsdrag samt använda färger på ett uttrycksfullt sätt som var typiskt för den expressionistiska konstinriktningen. Modellernas gula ansikten störde de samtida betraktarna och kvinnogestalterna med sina stora ögon uppfattades som onaturliga. Men Mynttis porträtt väckte också beundran och förståelse.

– Summa summarum kan man konstatera att hans porträtt inte lämnade betraktaren oberörd, säger Jämsänen.

Konstnären målade porträtt av sina nära samt av sina vänner, bl.a. konstnär Einari Uusikylä, som han avbildade på flera oljemålningar. På utställningen presenteras en helhet av kvinnobilder som konstnären gjorde i början av 1920-talet samt exempel på pastellmålningar från 1930-talet.

Myntti var intresserad av människan under ytan

Eemu Mynttis porträtt skiljer sig ofta från den konventionella porträttypen. Fastän Myntti kunde rita porträtt som baserade sig på den yttre likheten, var han inte intresserad av det i egenskap av konstnär utan han ville avbilda människan som fanns under ytan.

I en av utställningssalarna presenteras Eemu Mynttis teckningar och skisser.

– De beskriver hur konstnären arbetade och på vilket sätt han strävade efter att förverkliga porträttet. Största delen av teckningarna visas för första gången på den här utställningen, berättar Jämsänen.

Konstnärernas avsikt var redan på 1600-talet att avbilda också annat hos människan än hans/hennes ”bättre sidor”. Konstnärerna studerade ansiktets anatomi och hur ansiktsmusklerna rörde sig vid känslouttryck. På ansiktsbilder avbildades både grimaser och skräckminer men också sprudlande skratt. Inget mänskligt var främmande. Dessutom fascinerades konstnärerna av människans djurlika drag samt att se djur i mänskliga aktiviteter eller klädda i människokläder.

– De här olika porträttformerna finns också i Eemu Mynttis omfattande teckningsproduktion, konstaterar Jämsänen.

Konstens ABC – Verk ur Frithjof Tikanojas samling

15.3.-8.9.2019

Tikanojas konsthem fick sin början i Vasahandelsmannen, kommerserådet Frithjof Tikanojas (1877-1964) kärlek till konsten. Tikanoja donerade den ansenliga konstsamlingen, som han hade samlat, till Vasa stad år 1951 då man i hans före detta hem inrättade konstmuseet Tikanojas konsthem.

Utställningens producent, publikarbetschef Jenni Niemi berättar att Tikanoja hade själv upplevt konstens inspirerande inverkan och ville erbjuda alla samma möjlighet. I konsthemmets stadgar har också antecknats att ”Speciellt för elever i lärdoms- eller konstskola samt annan ungdom bör man reservera tillfälle att under ledning av en guide bekanta sig med konstsamlingen”.

Tikanoja önskade att konsthemmet skulle bli stadsbornas gemensamma konsthem, ”där även personer som inte är så väl insatta i målarkonsten kan finna åtminstone en början till kännedom om den internationella konstkulturen”. Den här Frithjof Tikanojas tanke har man velat framhålla i utställningens namn.

Samlingens pärlor presenteras

På utställningen visas utöver verk som sällan har ställts ut, även centrala och mera kända verk i samlingen t.ex. Henri Mattisses stilleben och Pablo PicassosManshuvud. Finländsk målarkonst representerar bl.a. Maria Wiik och VictorWesterholm.

– Även Arvi Mäenpääs miniatyrer är utställda och enligt berättelsen skulle Sockerråttan vara en av Tikanojas favoritarbeten, berättar Niemi.

På utställningen finns följande teman representerade: landskap, stilleben och människan. Verken har hängts enligt tema och litet avvikande från det traditionella sättet på konstutställningar. Dessa teman kan utnyttjas i bildkonstundervisningen.

Enligt Niemi är utställningen särskilt riktad till barn, men passar till innehållet alla oavsett ålder.

– Utställningen innehåller olika, aktiva element. Till exempel i konsthemmets tredje våning har man byggt en gammaldags butik, där barnen kan leka.

Om Frithjof Tikanojas intresse för litteratur påminner konsthemmets biblioteksrum och i utställningsrummet bredvid kan man i samband med museibesöket fördjupa sig i sagoböcker.

I Tikanojas konsthem uppskattar man Frithjof Tikanojas arv och därför har där alltid funnits mycket program för besökarna, bl.a. musik- och teaterföreställningar. Den här tvärkonstnärligheten syns även i utställningens program och evenemang.

Konstsamlaren Frithjof Tikanoja: Från ett hem till museum

fr.o.m 8.3.2019

Kommerserådet Frithjof Tikanoja ville skapa ett gemensamt konsthem  för alla stadsbo, där ”alla personer kan finna åtminstone en början till kännedom om den internationella konstkulturen.” Utställningen på tredje våningen består av fotografier från hans liv.