Visas nu

Visas nu

Poppelgränd och andra verk ur Emil Aaltonens samling

20.3.-23.8.2020

 

Bergsrådet och skofabrikören Emil Aaltonen (1869–1949), som verkade i Tammerfors, samlade under 1910–1940-talen en avsevärd konstkollektion, som består av betydande finländska verk från 1800- och 1900-talen samt av äldre europeisk konst. Till Aaltonens favoriter hörde bland annat Albert Edelfelt och bröderna von Wright.

Werner Holmberg: Poppelgränd, 1857 (Museokuva)

Aaltonen samlade sin kollektion i Tammerfors vid samma tid som Frithjof Tikanoja och Karl Hedman byggde upp sina samlingar i Vasa. Aaltonen och Hedman tävlade till och med vid ett par tillfällen om samma verk och det var på håret att Werner Holmbergs Poppelgränd (1857) inte blev en del av Hedmans samling.

I början av 1930-talet köpte och flyttade Emil Aaltonen in i Pyynikinlinna som ritats av Jarl Eklund.  Byggnadens rymliga salar erbjöd en värdig miljö för samlingens verk och samlingshobbyn fick möjlighet att växa.  Samlingen var inte enbart avsedd att försköna det egna hemmet. Liksom sina samtida trodde Aaltonen att konsten var viktig för att bilda folket och utöka det andliga kapitalet. Samlingens verk ger en heltäckande inblick i den finländska och europeiska konsthistorien. I byggnaden finns numera Emil Aaltonens museum som utställningen har gjorts i samarbete med.

Teman som var viktiga för samlaren lyfts fram ur samlingen. Den fennomanska ideologin inspirerade Aaltonen att skaffa verk som avbildade den finländska naturen eller det traditionella livet och miljöerna på landsbygden. Avbildningar av människor intresserade honom också. Dessa två teman förenas i Hugo Simbergs verk Lammflickan (1913), där konstnären har avbildat familjens 12-åriga piga vid ladugårdsdörren med ett lamm i famnen.

I Aaltonens liv hade också andlighet en central plats, och i samlingen finns rikligt med motiv som hänför sig till det andliga. I utställningen finns konstverk med madonnamotiv från 1500-talet till 1800-talet.

Med finns verk av följande konstnärer:  Nina Ahlstedt, Hannes Autere, David Beck, Gunnar Berndtson, Francois Bonnet, Fanny Churberg, Carl Johan Danielson, Elin Danielsson-Gambogi, Albert Edelfelt, Robert Wilhelm Ekman, Gabriel Enberg, Antti Favén, Akseli Gallen-Kallela, Francesco da Santa Croce, Barbieri Giovanni Francesco Guercino, Pekka Halonen, Werner Holmberg, Louis Jean François Lagrenée, Alexander Lauréus, Michiel Janszoon van Mierevelt, Hjalmar Munsterhjelm, Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg, Venny Soldan-Brofeldt, Johannes Takanen, Woldemar Toppelius, Ezio Trapassi, Dora Wahlroos, Pietro della Vecchia, Eugene Verboechoven, Victor Westerholm, Maria Wiik, Philips Wouwerman, Ferdinand von Wright, Magnus von Wright och Viktoria Åberg.

 

 

Hemma hos samlaren

20.3.-23.8.2020

Fotoutställningen i Tikanojas konsthems tredje våning berättar om Vasas konstsamlare och om en nästan oavbruten samlingstradition, som har haft stor betydelse för stadens kulturliv. Hur har de samlingar som nu visas på museerna sett ut då de har varit en del av privathemmens inredning? Och hur har konstsamlarnas Vasa sett ut och var har deras vägar korsat? Utöver att konstsamlarna i Vasa jämförs sinsemellan, jämförs de även med andra finländska konstsamlare, såsom Emil Aaltonen som var verksam i Tammerfors.

Utställningens huvudpersoner är Karl Hedman (1864-1931) och Frithjof Tikanoja (1877-1964). Hedman var en Vasabördig läkare samt en konst- och antiksamlare som på 1890-talet anslöt sig till Österbottens historiska museiförening och som sedan hade stort inflytande på museets verksamhet. Han testamenterade sin konst- och antikföremålssamling till Hedmans stiftelse som han hade grundat och samlingen utgör ännu idag en betydande del av Österbottens museums samlingar. Frithjof Tikanoja grundade tillsammans med sin affärskompanjon partiaffären Lassila & Tikanoja år 1905. Med stöd av sina framgångar i affärslivet skaffade Tikanoja konst och i hemmets konstsamling ingick såväl betydande finländska som utländska konstverk. År 1951 donerade Tikanoja både sin samling och sitt hem till Vasa stad.

Förutom Hedman och Tikanoja har tre andra konstsamlare från Vasa tagits med. Vasabördige Herman F. Antell (1847-1893) är känd speciellt för sin stora donation till Finlands nationalmuseum. Simo Kuntsi (1913-1984) gjorde en framgångsrik karriär i Vasa Ångkvarns tjänst och samlade under 1950-1980-talen konst, vilket resulterade i en ansenlig samling finländsk och internationell modern konst. Tandläkare Lars Swanljung (f. 1944) började samla konst år 1988 och har sedan dess skapat en beaktansvärd samling av finländsk och nordisk samtidskonst.

Frithjof Tikanojas hem, Hovrättsesplanaden 4