Utstallningsförslag

Utstallningsförslag

Huvuddelen av Vasa konsthalls utställningar väljs genom den årliga, öppna utställningsansökan som öppnas i januari. Förutom detta ordnas utställningar som har producerats av Vasa stads museer samt som har producerats tillsammans med någon samarbetspartner. Utställningsutrymmets storlek är 230 m².

Ansök om utställningstid till Vasa konsthall 2020

Ansökningstiden för utställningar år 2020 avslutade fredag 29.3.2019 kl. 16.00.

Vasa konsthalls utställningar presenterar nya konstformer, experimentell konst, den visuella kulturens gränsytor samt aktuella kulturella fenomen. I utställningarna kan man koppla samman olika kulturella fenomen och konst. Utställningarna kompletterar Vasa stads museers utbud av utställningar och berikar kulturlivet i Vasa.

Vasa konsthalls utställningsavgift är 750 €. Vasa konsthall ansvarar för lokalens öppethållning, försäkringar för verken under utställningen och transporterna samt för vernissager och information enligt sin praxis. Utställningsarrangören ansvarar för utställningens produktions- och transportkostnader, hängning av utställningen med bistånd av konsthallens personal och förberedelse av informationsmaterial (pressmeddelandetext och infobilder).

Information om utställningstiden skickas till sökandena senast 31.5.2019.

Mer information om ansökningsprocessen:

amanuens Anna Franck

anna.franck(a)vasa.fi

tfn 040 672 5415