Visas nu

Visas nu

Anu Raatikainen: Living Creatures

24.10.-5.12.2020

 

Den experimentella ljusteckningstekniken som Anu Raatikainen tagit fram leker med begreppen materialitet och yta och hur olika material och ytor känns. Tecken ritade på papper med en särskild målarvätska som behåller sin form styr hur ljuset som reflekteras bakifrån färdas genom de tecknade elementen. Pappret kan ses som ett slags hinnaktigt filter via vilket flödet av erfarenheter och händelser filtreras och blir begreppsligt. Verken fungerar såsom människosinnet som strukturerar de oändliga möjligheterna i världen till en definierad och konceptuell form. Utställningens namn, Living Creatures, hänvisar enligt konstnären till elementen i verken som subjektiva aktörer som lekfullt tar sig till uttryck som allegorier av medvetandet.

I verken för ljuset en diskret dialog med de övriga materialen. I skenet från en ljuskälla ter sig det pergamentliknande pappret som skört och känsligt, vilket intensifieras av svalheten och hårdheten i ljuskonstruktionerna i stål samt av deras robotliknande karaktär. Parallellerna gör att människoupplevelsen och naturens känslighet blir närvarande. På den motsatta sidan ställer sig den industriella världens hårdhet och kyla. Utställningen i Vasa Konsthallen för samman ljuset och bildkonsten på ett nytt sätt, till skillnad från den ljuskonst som ofta fokuserar på projiceringar och ljusdesign. För Raatikainen har ljuset varit en ny gemensam nämnare i det konstnärliga arbetet såväl som verktyg, tema som metafor redan i flera år. Ljusteckningstekniken har utöver koncepten materialitet och yta också intressanta poetiska, allegoriska och konsthistoriska kopplingar. Bildspråket i verken har tagit intryck av tidiga skriftformer, såsom kilskrift och piktogram, och av naturen och science fiction.

Anu Raatikainen är multimediakonstnär och hon bor och arbetar i Helsingfors. Hon utexaminerades till konstmagister från Konstuniversitetets Bildkonstakademi år 2017. Hon har deltagit i grupputställningar såväl i Finland som i Italien och Sverige. År 2019 arbetade Raatikainen i konstnärsresidenset Studie Kura i Japan, där hon också hade sin första privata utställning utomlands. Senast har man sett hennes verk i Finland på en privat utställning i MUU Galleria i Helsingfors mot slutet av 2019. I sommar deltar hon i grupputställningen Wiurilan kesä 2020 i Salo. Utställningen och Raatikainens konstnärliga arbete har understötts av kulturfonden Uudenmaan kulttuurirahasto, Centret för konstfrämjande och stiftelsen Paulon säätiö.

Bild: Anu Raatikainen: Watcher, 2019.