Visas nu

Havssystrar i antropocen

30.3–25.5.2019

Obs! Sö 26.5 Europaparlamentsval: Vasa konsthallen är stängt (röstningsställen)

Havssystrarna, dvs. Kati Immonen, Mari Krappala, Elina Ruohonen och Tiina Vainio och gästande Antti Tolvi arbetar i antropocen med den mörka ekologin.

Enligt havssystrarnas kurator Mari Krappala belyser den mörka ekologin vår plats i biosfären och vår tillhörighet bland de levande arterna på ett mindre uppenbart sätt än vad vi har blivit vana vid.

Havssystrarna prövar på olika vägar för att nå saker som är utom räckhåll genom att samla in och följa med lokala röster och rörelser och skapa nytt av icke-levande ytor, såsom bergssprickor och spökprat samt det icke-mänskliga, av en uråldrig tall och torkade växter, beskriver Krappala.

På utställningen i Vasa konsthall visas konstverk som en del av Havssystrarna har gjort tillsammans. De har undersökt Vasas havsområde och dess olika synliga och osynliga händelser.

En av konstnärerna diskuterade med en tall i Vasa, en annan åkte till en fiktiv grupp av djurmänniskor, en tredje funderade över förhållandena mellan det levande och det icke-levande genom att ge döda kvistar ett nytt liv  och en fjärde fick meddelanden från havet, berättar Krappala.

Kati Immonen: Från serien Lagt på flaska: Skarv 2016 foto: Kati Immonen

Havssystrarnas arbete högaktar naturen

Havssystrarna är speciellt intresserade av Östersjöns tillstånd. I sina konstnärliga undersökningar tar de sig friheten att fortsätta den vetenskapliga undersökningen i sin egen kontext. Arbetet för framåt miljöundersökningens resultat genom att fråga något sådant som inte ännu kan observeras. Det kan också vara att hitta en ny början, från vilket det är möjligt att fortsätta framåt med olika metoder. Ibland kan ett konstnärligt verk återkomma till naturens grundläggande frågor, ibland rör det sig mot framtiden, kanske också långt från vår gemensamt upplevda verklighet. Då visar konstverket för oss en ny möjlighet, fråga eller konfliktpunkt.

På samma sätt som en vetenskaplig undersökning bär också en konstnärlig undersökning ansvar för miljön, skyddandet av den och lån från undersökningar som gjorts om den. I Havssystrarnas arbete respekteras andra människor, det icke-levande och naturen.

Tiina Vainio: In Connection (2019) foto: Tiina Vainio

Praktiskt arbete för havet

Havssystrarna utför också praktiskt arbete för havet, bl.a. genom att våren 2018 delta i en WWF-kurs för oljebekämpning och vård av oljenedsmetade djur. Sommaren 2019 inleder de ett arbete gällande Östersjön i Kaliningrad tillsammans med lokala konstnärer och forskare. Med praktiskt arbete vill gruppen utveckla aktivismen och den samhällskonstnärliga dimensionen i sin verksamhet.

Elina Ruohonen: Global Race I (2019) foto: Elina Ruohonen

Havssystrarnas resa startade från fortön Örö, där de ordnade en utställning sommaren 2018. Från Vasa fortsätter resan sommaren 2019 till Kaliningrad till residensen och år 2020 till statens konstmuseum i Kaliningrad.

Utställningen i Vasa konsthall understöds av Centret för konstfrämjande och Svenska Kulturfonden.