Visas nu

Visas nu

 

Ung konst i Österbotten

30.11.2019–8.3.2020

 

Österbottniska Konstnärsförbundets ”Ung konst i Österbotten” är en utställning som baserar sig på ett öppet erbjudande och där en jury har valt ut verken. Konstnärer som bor eller är födda i Österbotten samt Södra och Mellersta Österbotten eller annars identifierar sig som österbottningar och är födda år 1984 eller senare fick erbjuda sina verk. Juryn för utställningen bestod av konstnärerna Annika Bergvik-Forsander och Aki Koskinen.

Juryn hoppas att de verk som valts ska utgöra en intressant och dynamisk helhet i Vasa konsthall. Syftet är dessutom att föra fram den mångfald som de enskilda individerna skapar, vilket präglar dagens konstvärld och syns också i den österbottniska unga konsten.

Till utställningen sökte 47 konstnärer och 22 togs med. Ansökningar kom i glädjande omfattning såväl när det gäller motiv som teknik och även kvalitet. Vid valet beaktades utöver de kvalitativa kriterierna dessutom hur personliga och aktuella verken var.

Till utställningen valdes följande konstnärer: Maria Laakkonen, Anneli Holmström, Moa Cederberg, Mira Roivainen, Elli Alasaari, Mari Hallapuro, Emma Öhberg, Emilia Nurmivaara, Alexander Granqvist, Sylvia Javén, Teemu Sorila, Ville Hiltunen, Laura Haapasalo, J-P Köykkä, Melika Mashmul, Saija Lehtola, Petri Haavisto, Kika Wikman, Laura Särs, Laura Hetemäki, Alexandra Harald och Emma Ahlgren.

 

foto: Mira Braxén