Visas nu

Visas nu

Paris, London, Brändö 1.12.2018–3.3.2019

Utställningen berättar om stadsdelen Brändös historia, näringar, liv samt kända och okända Brändöbor. På utställningen visas bland annat fotografier, kartor och konst.

Brändö är en egen stad i Vasa, åtminstone enligt Brändöborna själva. Stadsdelen har varit häpnadsväckande självförsörjande när det gäller såväl arbetsplatser, skolor och nöjen som affärer, och dessutom har ju Brändö en egen hamn också.

I Brändö flöt många samhällsklassers liv samman. Där bodde bl.a. arbetare, tjänstemän och järnvägsarbetare samt människor som kommit från landsbygden. I fråga om bra och dåliga sidor avvek dock inte livet i Brändö från livet i liknande stadsdelar i övriga hamnstäder och städer under industrialisering vid tidpunkten.

Utställningen berättar om vanliga människors liv

I utställningen vill man lyfta från sådana saker om Brändö som människor kanske inte vet eller inte minns. En central plats har dock vanliga människors dagliga liv.

Vid sammanställningen av utställningen rådde det enligt Höglund ingen brist på material. I arkiven och hos privatpersoner fanns intressanta och sällsynta fotografier. Framme finns även skatter ur Österbottens museums skrymslen. Flera gamla kartor och skisser har hittats bl.a. i stadens centralarkiv och i Riksarkivet. De äldsta kartorna är från 1700-talet.

Olika skeden i Brändös historia

Utställningen berättar utöver om industrin i Brändö även om utbildningens skeden från folkskoleundervisningens början i Brändö år 1869 till Vasa universitet som i år fyller 50 år.

Även Metvikens skeden belyses. Utställningen berättar bl.a. varifrån de olika namnen på Pappersbron kommer. På utställningen visas även sällsynta fotografier ur stadens centralarkiv på dramatiska händelser i Metviken under krigstiden.

Av händelserna under krigstiden visas främst händelser under vinterkriget och fortsättningskriget, men utställningen berättar även om sammandrabbningen under Krimkriget i Brändö år 1855.

Av Brändöborna lyfter utställningen fram författaren Venny Kontturi och ”stendoktorn” Martti Lehtinen.

Den huvudsakliga källan för utställningen har varit arkiv och bibliotek, men även bl.a. Peter Ehrströms bok Brändö – en stadsdel med själ och privatpersoners samlingar.