Visas nu

YHTEYS – KONTAKT

1.6–18.8.2019

Yhteys–Kontakt  är ett gemensamt projekt mellan två konstgrafikföreningar i Sverige och Finland. Från Finland deltar Vasa konstgrafiker och från Sverige Östersunds Kollektiva Grafikverkstad.

Samarbetet är en del av North Cultitude 62/63 -nätverkets verksamhet, där kulturskapare på samma breddgrad möts och skapar gemensamma projekt.

Syftet är att öka kontakten och samarbetet över landsgränserna föreningar emellan.

Yhteys–Kontakt -projektet består av två utställningar och två workshops som förverkligas i vardera landet. Helheten förverkligas under tre års tid turvis i Sverige och Finland.

Yhteys–Kontakt -projektet startade med en litografiworkshop, som arrangerades i Vasa sommaren 2017. Samma höst arrangerades projektets första jurerade utställning i Ahlbergshallen i Östersund.

Vasa konstgrafiker gjorde ett svarsbesök sommaren 2018, då en serigrafiworkshop arrangerades i Östersund.

Utställningen i Vasa konsthall är den avslutande delen av det treåriga projektet.

I Vasa konsthall visas också ett vykortsprojekt som pågått mellan föreningarna. Idén med vykortsutbytet var att skapa en naturlig kontakt mellan de svenska och finska konstgrafikerna, ett sätt att kommunicera med hjälp av tekniker som är bekanta för konstgrafikerna. Dessa vykort, skapade med egna händer och skickade till kolleger i grannlandet, visas i Vasa konsthall i form av en installation.

Konstgrafiker, länskonstnär Annika Dahlsten är kurator för utställningen Yhteys-Kontakt. Hon har på basis av utställningsansökningar skapat en lämplig utställningshelhet i Vasa konsthall.

I utställningen kommer vi att traditionell grafik i olika tekniker, men även rörlig bild, skulpturer och installationer.

De konstnärer som valts till utställningen Yhteys–Kontakt i Vasa konsthall är:

Från Finland:
Cata Ahlbäck
Tuija Arina-Sundelin
Janika Herlevi
Ann-Sofi Kattilakoski
Timo Konttinen
Leif Strengell

Från Sweden:
Mattias Bäcklin
Ewa Carlsson
Jimmy Dahlberg
Anna Erlandsson
Cathrine Johansson
Mari Vedin Laaksonen