Den regionala konstmuseiverksamheten

Den regionala konstmuseiverksamheten

Till de regionala ansvarsmuseiuppgifterna hör aktivering av bildkonstverksamheten i Österbotten. Museet ger råd och sakkunnighjälp i frågor som gäller konst till österbottniska kommuner, kulturinstitutioner och sammanslutningar samt enskilda personer. Museet ger till exempel råd om informationssökning och upphovsrätt. Museet betjänar inte i frågor som gäller konstverkens identifikation, äkthet och värde, utan för sådan information uppmanas man anlita tillförlitliga konsthandels- och auktionskällor.

Till uppgiften som ansvarsmuseum hör också offentlig konst, som t.ex. minnesmärken, statyer och minnesplattor. Genom kartläggning av objekten främjas kännedomen om de offentliga konstverken och gynnas deras skick. Medborgarnas tips och kunskaper är välkomna!

Fråga mer av regionkonstmuseiforskaren.