Den regionala konstmuseiverksamheten

Den regionala konstmuseiverksamheten

Vasa stads museer fungerar som Österbottens regionkonstmuseum. Till regionkonstmuseets uppgifter hör forskandet i och sparandet av händelser inom bildkonsten och konstfältet som hör till det egna verksamhetsområdet. Regionkonstmuseet samlar uppgifter om regionens konstnärer, konstliv och konstsamlingar.

Regionkonstmuseet ger råd och sakkunnighjälp i konstfrågor till regionens kommuner, kulturinstitutioner och föreningar samt till privatpersoner. Av regionkonstmuseet får man till exempel råd i sökandet av information samt råd när det gäller upphovsrätt. Regionkonstmuseet betjänar inte i frågor som gäller konstverkens identifikation, äkthet och värde, utan för den sortens information ombeds man anlita tillförlitliga konsthandels- och auktionskällor.

Till regionkonstmuseets ansvarsområde hör också offentlig konst så som minnesmärken, statyer och minnesplattor. Genom att kartlägga målen främjar man kännedomen om de offentliga konstverken, samt deras välbefinnande. Vinkar och information från medborgarna är välkomna!

Fråga mer av regionkonstmuseiforskaren.