Till media

Till media

Välkommen till Vasa stads museers pressida!

På sidan publiceras museernas informationsmaterial för mediebruk. På den här sidan kan du ladda ner aktuella utställningsinfoblad, broschyrer och pressbilder.

Bildernas användningsvillkor:

Pressbilderna får användas endast i samband med den utställning som i varje enskilt fall är aktuell. Kopiering av verken är förbjuden utan upphovsrättsinnehavarnas särskilda tillstånd. Att sprida verken, att presentera och visa dem för publik samt att på annat sätt göra dem tillgängliga för publik är förbjudet utan upphovsrättsinnehavarnas särskilda tillstånd.

Pressmeddelanden:

Sommarutställningen på Tikanojas konsthem presenterar gammalt silver
Vasa konsthalls nya utställning är Havssystrar i antropocen
Frithjof Tikanoja ville att alla skulle kunna ta del av konstens inspirerande inverkan
Österbottens museum ställer ut Tiina Laasonens nutidsskulpturer
Utställningen på Kuntsi museum för modern konst beskriver konstsamlare Lars Swanljungs resa i konsten
På Kuntsi visas nyare verk av konstnärer i Swanljungs samling
Lars Swanljung donerade sin samling av samtidskonst till Vasa stad

Ladda ner bilder/ Ladda ner en publicerbar bild:

Gammalt silver förtäljer
Havssystrar i antropocen
Konstens ABC – verk ur Frithjof Tikanojas samling
Tiina Laasonen: Solvarv
Odyssé – en resa i konsten
Cavén, Jylhä, Karjula, Retulainen

Broschyr:

Vasa stads museer broschyr vår 2019

Ta kontakt:

Marknadsföringsplanerare
Ulla Kalliokoski
tfn +358 40 646 4044
e-post: ulla.kalliokoski(a)vaasa.fi