Till media

Till media

Välkommen till Vasa stads museers pressida!

På sidan publiceras museernas informationsmaterial för mediebruk. På den här sidan kan du ladda ner aktuella utställningsinfoblad, broschyrer och pressbilder.

Bildernas användningsvillkor:

Pressbilderna får användas endast i samband med den utställning som i varje enskilt fall är aktuell. Kopiering av verken är förbjuden utan upphovsrättsinnehavarnas särskilda tillstånd. Att sprida verken, att presentera och visa dem för publik samt att på annat sätt göra dem tillgängliga för publik är förbjudet utan upphovsrättsinnehavarnas särskilda tillstånd.

Pressmeddelanden:

Tikanojas konsthems nya utställning berättar om klärvoajans i konsten
Verk av Aamu Tikkanen och Markku Haanpää på utställning i Vasa konsthall
Kuntsi museum för modern konst anordnar Hans Rosenströms utställning NO LAND IS AN ISLAND
Utställningen ”Havet tar, havet ger” berättar om havets roll i konstens och kulturens historia
Utställningen på Kuntsi museum för modern konst beskriver konstsamlare Lars Swanljungs resa i konsten
Lars Swanljung donerade sin samling av samtidskonst till Vasa stad

Ladda ner bilder/ Ladda ner en publicerbar bild:

Själens öga
Aamu Tikkanen & Markku Haanpää: Maatuville
Hans Rosenström: NO LAND IS AN ISLAND
Havet tar, havet ger
Odyssé – en resa i konsten

Broschyr:

Sommar 2019
Höst 2019 – Vinter 2020

Ta kontakt:

Vasa stad, kommunikationsservice
Marknadsföringsplanerare
Ulla Kalliokoski
tfn +358 40 646 4044
e-post: ulla.kalliokoski(a)vaasa.fi