Till media

Till media

Välkommen till Vasa stads museers pressida!

På sidan publiceras museernas informationsmaterial för mediebruk. På den här sidan kan du ladda ner aktuella utställningsinfoblad, broschyrer och pressbilder.

Bildernas användningsvillkor:

Pressbilderna får användas endast i samband med den utställning som i varje enskilt fall är aktuell. Kopiering av verken är förbjuden utan upphovsrättsinnehavarnas särskilda tillstånd. Att sprida verken, att presentera och visa dem för publik samt att på annat sätt göra dem tillgängliga för publik är förbjudet utan upphovsrättsinnehavarnas särskilda tillstånd.

Pressmeddelanden:

På Österbottens museum kan man beundra de vackraste skolplanscherna
Vid ett mysterium – från multimedia till målning
Den nya utställningen i Vasa konsthall berättar om idrottsrådet Peppi Häggbloms livsverk
Tikanojas konsthems nya utställning berättar om klärvoajans i konsten
Utställningen på Kuntsi museum för modern konst beskriver konstsamlare Lars Swanljungs resa i konsten
Lars Swanljung donerade sin samling av samtidskonst till Vasa stad

Ladda ner bilder/ Ladda ner en publicerbar bild:

De vackraste skolplanscherna
Marita Liulia: Mysterium
Livet är som en vågrörelse
Själens öga
Odyssé – en resa i konsten

Broschyr:

Höst 2019 – Vinter 2020

Ta kontakt:

Vasa stad, kommunikationsservice
Marknadsföringsplanerare
Ulla Kalliokoski
tfn +358 40 646 4044
e-post: ulla.kalliokoski(a)vaasa.fi