Till media

Till media

 

Välkommen till Vasa stads museers pressida!

På sidan publiceras museernas informationsmaterial för mediebruk. På den här sidan kan du ladda ner aktuella utställningsinfoblad, broschyrer och pressbilder.

 

Bildernas användningsvillkor:

Pressbilderna får användas endast i samband med den utställning som i varje enskilt fall är aktuell. Kopiering av verken är förbjuden utan upphovsrättsinnehavarnas särskilda tillstånd. Att sprida verken, att presentera och visa dem för publik samt att på annat sätt göra dem tillgängliga för publik är förbjudet utan upphovsrättsinnehavarnas särskilda tillstånd.

 

Pressmeddelanden:

Lars Swanljung donerade sin samling av samtidskonst till Vasa stad
Paris, London, Brändö
Heikki Willamo: En mytisk resa
Bröderna von Wright
Glitch Art

Ladda ner bilder/ Ladda ner en publicerbar bild:

Paris, London, Brändö
Heikki Willamo: En mytisk resa
Bröderna von Wright
Glitch Art

Broschyr:

Vasa stads museer, höst/vinter 2018

Ta kontakt:

Marknadsföringsplanerare
Ulla Kalliokoski
tfn +358 40 646 4044
e-post: ulla.kalliokoski(a)vaasa.fi