Vasa stads museer

Vasa stads museer

 

Till Vasa stads museer hör Kuntsis museum för modern konst, Österbottens museum, Tikanojas konsthem, Vasa konsthall samt Gamla Vasa museum.

Vasa stads museer värnar om det immateriella och materiella kulturarvet samt förmedlar det till sin publik med hjälp av sina samlingar. Museerna producerar utställningar och andra musei- och kulturmiljötjänster och strävar genom sin verksamhet efter att stöda identiteter, förmedla kunskap och erbjuda upplevelser.

Vasa stads museer verkar också som Österbottens landskapsmuseum och regionkonstmuseum, och ansvarar för myndighetsuppgifter som hänför sig till den bebyggda kulturmiljön och fornlämningarna.